Oplossing bewegwijzering bedrijventerreinen

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In onze nieuwsbrief van december 2018 hebben wij u geïnformeerd over het doel en de gevolgen van de in april 2017 door de gemeenteraad vastgestelde nota ‘Wegwijs in Putten’. Het uitgangspunt in de nota ‘Wegwijs in Putten’ is dat bedrijven op de bedrijfsterreinen via moderne navigatiesystemen te vinden zijn.

Samen met de gemeente en Pasman Reclame hebben we de afgelopen maanden binnen het kader van de nota ‘Wegwijs in Putten’ gezocht naar een praktische oplossing voor aanpassing van de bewegwijzering op de bedrijventerreinen. Daarbij hebben we geconstateerd dat gelijktijdig bij de revitalisering van Keizerswoert en Hoge Eng alle blauwe straatnaambordjes vernieuwd zijn.

Zoals in de nieuwsbrief van december aangekondigd informeren wij u hierbij over de gezamenlijke stapsgewijze aanpak (gemeente, Pasman Reclame en Bedrijvenkring) met betrekking tot aanpassing van het huidige bewegwijzeringssysteem als volgt.

  1. De bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng zijn beide bereikbaar via twee hoofdtoegangen. Nabij deze hoofdtoegangen worden voor rekening van de gemeente en Bedrijvenkring de komende maanden welkomstborden geplaatst (2 stuks per bedrijventerrein) volgens bijgevoegd ontwerp. Voor plaatsing van de welkomstborden is een vergunning nodig. Aanvraag en afhandeling ervan wordt nog door de gemeente verzorgd.
  2. Die ondernemers op Keizerswoert die momenteel nog een overeenkomst hebben met Pasman Reclame voor hun bedrijfsbord langs de openbare weg ontvangen de komende periode een brief incl. een aanbieding/voorstel om hun standaard bedrijfsbord langs de openbare weg te verplaatsen naar eigen terrein. Alle overige ondernemers op zowel Keizerwoert als Hoge Eng ontvangen eveneens een brief met een aanbieding voor een standaard bedrijfsbord op eigen terrein. Daarnaast zal als alternatief door Pasman Reclame aan alle ondernemers de mogelijkheid worden geboden voor een bedrijfsbord naar eigen ontwerp. Stap 2 vindt plaats op initiatief en onder verantwoordelijkheid van Pasman Reclame.
  3. Als laatste stap in het proces worden door de gemeente in de loop van het jaar alle standaard bedrijfsborden langs de openbare weg verwijderd.

Met voorgaande aanpak menen we (gemeente,  Pasman Reclame en Bedrijvenkring Putten) een praktische oplossing te hebben gevonden die enerzijds rechtdoet aan de vastgestelde nota ‘Wegwijs in Putten’ en anderzijds u als ondernemer een goed alternatief biedt voor uw reclame-uitingen op uw eigen bedrijfsterrein.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie behoefte hebben om te reageren dan verzoeken wij u uw bericht te mailen naar Secretariaat Bedrijvenkring.