Save the date!

16 april themabijeenkomst

__________________________________________________________________________________________________________

Verkeer Steenenkamer fase 2 – onderwerp geagendeerd voor commissie 19/11

Op woensdag 31 oktober jl. is er een toelichting gegeven (zie bijlage ) op de voorgestelde maatregelen voor fase 2 in Steenenkamer. Er is toen beloofd om jullie nog een definitief bericht te sturen over de besluitvorming in commissie en raad. In dit bericht een korte toelichting.

Aanvraag uitvoeringskrediet geagendeerd voor de commissie op maandag 19 november 2018

Het presidium (voorheen: agendacommissie) heeft gisteren besloten het raadsvoorstel over “Fase 2 Steenenkamer” op de agenda van de commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte te plaatsen. In het voorstel wordt de raad gevraagd om een uitvoeringskrediet t.b.v. de voorgestelde maatregelen (zie bijlage ). De commissie vergadert hierover op maandag 19 november a.s. vanaf 19.30 uur. Indien de commissie daartoe besluit, wordt het onderwerp aansluitend besproken in de raadsvergadering van donderdag 6 december a.s. Uiteraard kunt u gebruik maken van uw spreekrecht voorafgaand aan de commissie op 19/11. Wij willen u vragen om dit vooraf aan te vragen bij de griffie via griffie@putten.nl of (0341) 359 701.

Meer informatie

Heeft u vragen over dit bericht, dan hoor ik dat uiteraard graag. Voor de inhoud van de documenten die door commissie en raad worden besproken, verwijs ik u naar onderstaande links:

Vergadering Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte 19-11-2018 (agendapunt 5 kunt u openen door op de bruine pijl te klikken)

Projecten Steenenkamer

Jan Jaap van den Hoek
Beleidsmedewerker Ruimte
(0341) 359761
jjvdhoek@putten.nl

__________________________________________________________________________________________________________

Welkom bij Bedrijvenkring Putten

Sluit u aan bij de grootste, oudste en invloedrijkste netwerk van ondernemers in Putten! Bedrijvenkring Putten (voorheen I.O.P.) is al bijna 35 jaar in staat bruggen te slaan tussen politiek, onderwijs en het bedrijfsleven. We werken samen, delen kennis en kopen collectief in. Van ZZP-er tot concern, iedere Puttense ondernemer is voor ons gelijk!

In meerder netwerkbijeenkomsten, vergaderingen, bedrijfsbezoeken en het jaarlijks dagje uit komen meer dan 100 aangesloten Puttense ondernemers bij elkaar. De contributie is slechts € 200,- per jaar en niet afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Voor dit bedrag kunt u alle vergaderingen bijwonen, netwerken, kennis opdoen, heeft u inspraak en komen wij op voor uw belangen als Puttense ondernemer.

Wij zijn er voor en door ondernemers uit de agrosector, bouwnijverheid, detailhandel en ambachten, groothandel, horeca, toerisme, industrie, kinderopvang, vervoer en logistiek, zakelijke- en persoonlijke dienstverlening, zorg kortom heel ondernemend Putten is welkom!

Aanmelden als nieuw lid