Informatieplicht Energiebesparing

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

WATT je moet weten over de Informatieplicht Energiebesparing

Per 1 juli 2019 geldt de Wet Informatieplicht Energiebesparing voor bedrijven. Het gaat om bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas(equivalent) aan energie verbruiken. Deze bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen, die zich binnen vijf jaar of minder terugverdienen.

Toolkit

Er is een toolkit samengesteld met verschillende middelen die u kunt inzetten. In deze toolkit treft u onder andere een brief aan en een flyer met de belangrijkste informatie over de wet.

Download hier de middelen die er zijn:

Flyer versie 1
Infographic

Geen EML-lijst beschikbaar, wat nu?

Indien er voor uw bedrijf(stak) geen lijst met erkende maatregelen is, dan kiest u de lijst die het meest op uw bedrijf van toepassing is. In het eLoket kiest u de lijst bedrijfstak zonder EML en vervolgens de EML-lijst die het meest op hen van toepassing is. Daarnaast geeft u aan welke aanvullende energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Het is aan het bevoegd gezag om te bepalen of u hiermee voldoet aan de energiebesparingsplicht.

Scans Energiebesparing

Om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik en de registratie bij het e-loket makkelijker te doorlopen, is het handig om alvast een energiescan uit te voeren. Er zijn veel verschillende scans, hieronder hebben we er een aantal geselecteerd:

Voor kantoren, horeca en detailhandel: MKB Energy Check-Up

Voor bedrijven Noord-Veluwe: Energieke Noord-Veluwse Bedrijven /Flyer  /Subsidie

Voor Metaalbedrijven: Scan MetaalUnie voor metaalbedrijven 

Meer informatie

Komt u er niet helemaal uit, of zijn er specifieke vragen neem dan gerust contact met ons op of kijk op de website. De aanvragen voor de presentaties kunt u sturen naar goinga@vno-ncwmidden.nl, ook voor andere vragen kunt u daar terecht.