Hoe en waar gaan we de komende 10 jaar wonen in Putten

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Op 10 september jl. vond een ontmoeting plaats op het gemeentehuis van Putten waarop het “woonvraagstuk” voor de komende jaren werd besproken. Diverse partijen had het gemeentebestuur voor die avond uitgenodigd, waaronder Woningstichting, zorginstellingen, aannemers, ontwikkelaars, makelaars en vanzelfsprekend een aantal vertegenwoordigers van de BKP. De kersverse wethouder Ewoud ’t Jong mocht de aftrap geven voor deze avond.

Vele aspecten van het zogenaamde “woonvraagstuk” is die avond besproken. De belangrijkste vraagstukken zal ik in dit verslag even benoemen.

  1. Betaalbare woningen voor starters. Daarbij heeft kopen de voorkeur boven huren. Kleinere eengezinswoningen rond de tweehonderdduizend euro zijn er niet in Putten. Ook eengezinswoningen tot tweehonderdvijftig duizend euro zijn er nauwelijks. Dat heeft tot gevolg, aldus het onderzoek van de gemeente Putten dat veel inwoners uit Putten in de leeftijdscategorie van 25 tot 35 jaar vertrekken uit Putten. Op het moment dat één categorie inwoners bijna massaal vertrekt naar omliggende gemeentes kan dat ontwrichtend werken voor de sociale opbouw en cohesie van je gemeenschap.
  2. Extra woningen bouwen zodat de druk op de woningbouw afneemt. Dit was ook één van de thema’s die besproken is. Niet alleen starters, maar ook alleenstaanden, éénoudergezinnen en arbeidsmigranten kunnen maar moeilijk een plekje vinden om te wonen. Nieuwbouw is de komende jaren van wezenlijk belang. Door meer te bouwen zal de druk op de woningmarkt afnemen en zullen de prijzen wellicht afnemen en/of stabiliseren.
  3. Wonen en zorg eveneens een belangrijk thema. Er werd geconstateerd dat veel ouderen te groot wonen en wel willen verhuizen. Veelal zijn ze op zoek naar levensbestendige woningen in en nabij het centrum van Putten. Niet elke oudere wil wonen in een appartement. Ook gemengde woonvormen kwamen bij dit thema aan de orde. Daarbij denkend aan wonen in een hofje met een gezamenlijke woonkamer en/of tuin. Ook niet traditionele woonvormen dienen te worden onderzocht.

Al met al een drukbezochte avond op het gemeentehuis van Putten, waarin op een open wijze de dialoog werd gevoerd over de woonvraagstukken van de toekomst. De input die deze avond door verschillende organisaties werden gegeven zullen worden meegenomen in de nieuw op te stellen “Woonvisie” van de gemeente Putten.Wij als vertegenwoordigers van de BKP zullen voor zover het in onze macht ligt straks bekijken of onze opmerkingen in de nieuwe woonvisie ter harte zijn genomen.