Plaatsen welkomstborden Bedrijventerrein Keizerswoert en Hoge Eng

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In onze nieuwsbrief van juni hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken betreffende het plan van aanpak voor het aanpassen van het huidige bewegwijzering systeem op beide bedrijventerreinen. De samenwerking met de gemeente, Pasman Reclame en de Bedrijvenkring Putten heeft er in de afgelopen periode toe geleid dat op woensdag 30 oktober a.s. de vier welkomstborden bij de hoofdentrees van de bedrijventerreinen Keizerswoert en Hoge Eng worden geplaatst. Wethouder Economische zaken, de heer G. Priem, zal in aanwezigheid van Pasman Reclame en Bedrijvenkring Putten het welkomstbord aan de hoofdtoegang Keizerswoert onthullen. Aansluitend zullen de standaard bedrijfsbordjes langs de openbare weg door de gemeente worden verwijderd. De verzamelborden bij de hoofdtoegangen van Securitas, Politie en gemeente blijven gehandhaafd. Met de huidige moderne navigatiesystemen en de duidelijke straatnaambordjes zijn de bedrijven in de toekomst goed bereikbaar en wordt voldaan aan de Nota ‘Wegwijs in Putten’ zoals deze in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.