Save the date! Themabijeenkomst dinsdag 12 november 2019

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Themabijeenkomst infrastructuur

Onderwerp: Hoe houden we Putten bereikbaar in de toekomst?

Op dinsdag 12 november 2019 houdt Bedrijvenkring Putten een themabijeenkomst over bovengenoemd onderwerp. De themabijeenkomst wordt voorbereid i.s.m. de gemeente en de hierna genoemde inleiders.

De bijeenkomst begint om ca. 16.00 uur en we sluiten af om 18.00 uur met een koud en warm buffet.

Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele inleiders, waaronder een afgevaardigde van de provincie, VNO-NCW Midden en een Puttense transportondernemer hun visie geven op de vraag; hoe houden we Putten bereikbaar in de toekomst?

Daarnaast zal er ruim gelegenheid zijn om met de inleiders, college- en raadsleden en ondernemers over dit onderwerp in gesprek te gaan.

Vooruitlopend op de officiële uitnodiging verzoeken wij u om deze datum alvast te noteren in uw agenda.