Arbeidsparticipatie

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Beste leden,

Dat we in een lastige onzekere tijd leven hoef ik jullie ondernemers niet te vertellen. Toen we in maart met de landelijke lockdown te maken kregen had dat net als voor veel ondernemers grote impact op de bedrijfsvoering van de gemeente Putten. Ook voor de afdeling Samenleving waar ik voor werk. Arbeidsparticipatie kwam op een laag pitje te staan. Werkstages en re-integratie trajecten kwamen voor een groot deel stil te liggen. Contracten werden in de proeftijd opgezegd en toegezegde contracten gingen niet door.

Al deze dingen hadden veel impact op de toch al vaak kwetsbare mensen die wij begeleiden. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld mensen met een arbeidsbeperking of mensen met een bijstandsuitkering. We moesten mensen proberen te begeleiden door op afstand contact te houden.

Daarnaast kwam er de Tozo regeling, een uitkering voor zelfstandigen die wij als afdeling Samenleving mochten uitvoeren. Dit was een hectische periode met een nieuwe regeling waar in het begin veel onduidelijkheid in zat. Maar we hebben alles op alles gezet om zelfstandig ondernemers goed te kunnen helpen.

We hebben in de gemeente Putten tot nu toe 275 Tozo uitkeringen verstrekt voor een bedrag van ongeveer 1,1 miljoen euro. Daarnaast hebben we nog 38 leningen verstrekt aan ondernemers voor bijna 400.000 euro. Hopelijk zorgen deze maatregelen er voor dat zelfstandigen zoveel mogelijk hun bedrijf kunnen voortzetten en zelfstandig kunnen blijven.

Hoe de komende tijd er uit gaat zien dat weten we niet. Waar we in de zomer ons werk weer stap voor stap konden oppakken, trajecten weer opgestart werden, gaan we nu weer wat stappen achteruit. We zien in de afgelopen periode de werkeloosheid in Nederland oplopen. In Putten valt het nog enigszins mee maar toch zien we ook hier een toename van bijstandsaanvragen. Gelukkig hebben we voor werkgevers en werkzoekenden goede instrumenten die we kunnen inzetten om arbeidsparticipatie mogelijk te maken. Denk aan een proefplaatsing, werkervaringsplaats, indienstname premie, loonkosten subsidie en jobcoaching.

Maar het is niet alleen kommer en kwel in deze coronatijd. We vinden in samenwerking met Puttense ondernemers nog steeds plekken waar mensen een kans krijgen. Midden in de coronatijd zijn er mensen op contract genomen en kunnen zo hun leven zelf vormgeven. Zolang we in deze tijd kunnen blijven kijken naar kansen op welk gebied dan ook komen we samen deze crisis uit. Jullie Puttense ondernemers, mooie (familie) bedrijven met een sterke lokale binding zijn daar erg goed in. Dat geeft hoop voor nu en in de toekomst!

Ik wil jullie individuele ondernemers en het bestuur bedanken voor de samenwerking en betrokkenheid op het gebied van arbeidsparticipatie. Ik hoop tot snel! Bij jullie op de werkvloer of op een ledenvergadering.

Hartelijke groet,

Arjan de Graaf
Arbeidsmakelaar