Hart voor techniekonderwijs!

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Techniek heeft de toekomst! Dat staat vast. Ook in onze regio. Inmiddels zijn er veel regionale initiatieven
ontstaan op het gebied van techniekonderwijs. Het is de hoogste tijd om u mee te nemen in de bestaande
initiatieven, zodat we er samen nog meer uit kunnen halen!
Het kloppende hart van het regionale techniekonderwijs wordt gevormd door meerdere partijen, die onderling samenwerken. Welke partijen dat zijn en welke initiatieven er zijn ontstaan, dat leest u in deze flyer.