Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein Henslare

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Op 4 november hebben wij tijdens ons regulier overleg met wethouder de heer G. Priem en de heren P. Vermeer en G. Alberts van de gemeente gesproken over de voortgang van de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Henslare.

In de afgelopen periode is in opdracht van de gemeente de zogenoemde Laddertoets opgesteld door Adviesbureau Hekkelman. Het opgestelde rapport is nodig en vereist om o.a. de noodzaak van een nieuw bedrijventerrein volgens de geldende regelgeving te onderbouwen bij de Provincie. Op basis van deze Laddertoets is gebleken dat de ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare (7 ha.) door kan gaan onder voorbehoud goedkeuring van de Provincie.

Positief is dat het bedrijventerrein Henslare al is opgenomen in het concept-programma van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de samenwerkende gemeenten op de Noord Veluwe. In dit programma zijn alle bedrijventerreinen in ontwikkeling op de Noord Veluwe opgenomen.

Dit concept-programma RPW is ter beoordeling en goedkeuring ingediend bij de Provincie. Naar verwachting neemt de Provincie in het eerste kwartaal van 2020 een besluit over het concept- programma RPW en dus ook over het bedrijventerrein Henslare.

Ondertussen gaat de gemeente door met het uitwerken van de gebiedsvisie.

Wij zijn nu in afwachting van de besluitvorming van de Provincie, waarna we u nader zullen informeren.