Verslag van de themabijeenkomst Ondermijning op 16 april 2019

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

 

  1. Welkom en inleiding (Stefan Rozendaal, voorzitter BKP)

Stefan Rozendaal heet de aanwezigen welkom op de eerste themabijeenkomst van de BKP, in het bijzonder burgemeester Lambooij van de gemeente Putten, de heer Hans Bakker (MKB Nederland Midden) en de heren Ruben Rademaker en Eric van Diermen (Securitas).

Deze themabijeenkomst gaat over ondermijning. Waar liggen de valkuilen voor het bedrijfsleven? Waar moeten we als ondernemers alert op zijn?  Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

  1. Inleiding thema “Veiligheid en Ondermijning” door burgemeester H.A. Lambooij

Burgemeester Lambooij wil graag met de ondernemers van gedachten wisselen over het thema ondermijning en criminaliteit. Dit onderwerp staat ook in Den Haag hoog op de politieke agenda. De burgemeester wil echter eerst een ‘disclaimer’ uitspreken: de voorbeelden die hij noemt in deze inleiding zijn niet direct terug te leiden naar de Puttense situatie of inwoners van Putten.

De heer Lambooij zegt dat de burgemeester in Nederland steeds meer in de positie van crimefighter wordt gebracht. Dit levert spanningen op in relatie tot het thema “de gekozen burgemeester”.

Bij ondermijning is er sprake van georganiseerde criminaliteit die een ontwrichtende en ondermijnende uitwerking heeft op de samenleving en de rechtstaat. Kenmerken daarvan zijn o.a. dat het georganiseerd is, dat er veel geld wordt verdiend, de gehanteerde methoden en activiteiten wisselen doorlopend en de winsten worden gebruikt om de bovenwereld te ondermijnen.

Vervolgens geeft de heer Lambooij hiervan voorbeelden waarvan er een aantal zijn opgenomen in dit verslag:

Voorbeeld 1: Een ‘gevreesde’ motorclub gaat langere tijd vakantie houden op een vakantiepark en zorgt voor veel overlast. Voor de eigenaar van het park en voor de gemeente is dit een groot probleem. Vervolgens komt er een verzoek van meneer X voor het huisvesten van een groot aantal Poolse arbeidsmigranten op hetzelfde park. Meneer X geeft bij de burgemeester aan dat hij het probleem met de motorclub wel ‘op zal lossen’ als hij toestemming krijgt de Poolse arbeidsmigranten te huisvesten. Als burgemeester zit je dan al snel in een moeilijk pakket.

Voorbeeld 2: Crimineel X gaat wonen in gemeente Y. Hij gaat op zoek naar de plaatselijke voetbalvereniging en wordt daar hoofdsponsor. Op alle shirtjes van de voetbalclub komt het logo van zijn bedrijf. De kinderen van X worden al snel vriendjes met de kinderen van de wethouders die ook lid zijn bij dezelfde voetbalvereniging. Al gauw komen ze bij elkaar over de vloer en de wederzijdse ouders leren elkaar ook goed kennen omdat allen zaterdag op het voetbalveld zijn te vinden. Dit maakt het lastiger om X aan te spreken op eventuele criminele activiteiten.

De burgemeester zegt dat je maar een keer ‘nee’ kan zeggen en daarna wordt je gegijzeld in je eigen ‘ja’. Slachtoffers doen meestal geen aangifte. In de onder- en bovenwereld wordt ook gebruik gemaakt van de notaris om bijvoorbeeld via vastgoedtransacties zwart geld wit te maken.

Voorbeeld 3: De burgemeester is bevoegd een woning te sluiten als er sprake is van drugs. Op het raam van de woning mag dan een plakkaat aangebracht worden dat de woning op last van de burgemeester gesloten is vanwege drugs. De buurman vindt dit natuurlijk niet leuk, want hij wil zijn huis verkopen en zijn huis is nu minder waard. Deze buurman neemt contact op met de gemeente en klaagt over het plakkaat. Deze buurman wist echter heel goed dat er drugs verkocht werd maar heeft al die tijd geen (anonieme) melding hierover gedaan en heeft geen notitie genomen van zijn burgerplicht. De burgemeester wijst daarom de aanwezigen ook op de burgerplicht. Er zijn mogelijkheden om anoniem aangifte te doen via het Meldpunt Meld Misdaad Anoniem.

Voorbeeld 4: Ook als eigenaar van een schuur ben je verantwoordelijk voor wat er gebeurd in je schuur. Je bent bovendien al gauw chanteerbaar als je bijvoorbeeld het aanbod van de potentiele huurder om contant te betalen plus 500 euro extra aanneemt.

De boodschap van burgemeester Lambooij is: wees alert, op jezelf en je eigen business. Wees gewaarschuwd.

  1. Presentatie Hans Bakker, MKB Midden Nederland

Hans Bakker geeft de presentatie “Weerbaar tegen ondermijning, dat doe je samen”.

Voor de inhoud van deze presentatie wordt verwezen naar de bijlage.

Samenvattend zegt Hans Bakker dat contante betaling een waarschuwing moet zijn. Onderlinge samenwerking en informatie uitwisseling met politie, douane, de FIOD maar ook met de ondernemers zijn belangrijk. Al werkende leren en lerende werken.

  1. Een nieuwe kijk op beveiliging door Securitas

Ruben Rademaker geeft door middel van een PowerPoint presentatie meer informatie over de werkzaamheden van Securitas en de nieuwe kijk op beveiliging. Voor de inhoud van deze presentatie wordt verwezen naar de bijlage.

Na afloop van de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van vragen:

Johan Grift vraagt zich af hoe de afzet van de hennepteelt geregeld is met het oog op de aanzienlijke bedragen die er in deze markt omgaan. De burgemeester zegt dat het grootste deel via de coffeeshops aan de man gebracht wordt.

Willem Evers vraagt aan Securitas hoe het zit met de privacy als het gaat om kentekenregistratie op bedrijventerreinen. Securitas is gehouden aan de AVG wetgeving. Dit betekent dat er in een woonwijk alleen met een reden geregistreerd mag worden. Vanaf de openbare weg mogen echter wel kentekens geregistreerd worden. Bij cameratoezicht in het algemeen moet de ernst van de maatregel in verhouding staan tot de problematiek die er is. Deze regel is bij cameratoezicht van bedrijventerreinen niet van toepassing.

Voor het telen van hennep zijn gemiddeld 53 mensen nodig. Dit betekent dat duizenden mensen moeten zijn die iets weten van een hennepkwekerij. De praktijk laat zien dat er toch weinig hennepplantages worden opgerold. Is er angst om te melden? Hoe kan deze angst om te melden weggenomen worden. De burgemeester zegt dat er anoniem gemeld kan worden via het eerder genoemde Meldpunt Misdaad Anoniem. Verder is hij van mening dat het ook een beetje in de volksaard zit: “dom kieken en niks zeggen”.

Voor Putten zitten de  grootste risico’s het meest in het buitengebied, in de woonwijken valt het nog wel mee. Regionaal gezien zijn de cijfers in Putten niet beter of slechter.

  1. Afsluiting themabijeenkomst

Stefan Rozendaal benadrukt dat samenwerking tussen overheid en ondernemers op vele terreinen het grootste resultaat geeft.

Vervolgens sluit hij de bijeenkomst af met een woord van dank in het bijzonder aan de sprekers aan wie een attentie wordt uitgereikt.