Uitnodiging verkiezingsdebat 28 februari 2019

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

KleinDenHaag, het politiek programma van VeluweFM organiseert  op donderdag 28 februari 2019 een verkiezingsdebat voor de verkiezingen van de Provinciale Staten.

Aan het debat, wat de in de foyer van Stroud plaats vindt, doen de vertegenwoordigers van partijen  VVD, CDA, GroenLinks, D’66, ChristenUnie en SGP mee. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Wonen, Mobiliteit, Economie, Duurzaamheid.
Met o.a: wonen; woningbouw in Putten, mobiliteit; openbaar vervoer, bereikbaarheid (wegen). Economie; agrarisch bedrijvigheid, vliegveld Lelystad en duurzaamheid, windmolens en nul op de meter.

De aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid om vragen te stellen aan de politieke vertegenwoordigers en actief deel te nemen aan het debat.
De avond wordt geopend door burgemeester Henk Lambooij.

Het debat vindt  plaats onder leiding  van de redactieleden van het programma ‘Klein Den Haag’; Peter Brink, Geke Hop, Bert Klompenhouwer en Bas Tempels van VeluweFM.

U wordt van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Programma:
Inloop vanaf 19.00 uur
Debat  20.00 uur tot 22.00
Locatie:  Stroud Putten, Brinkstraat 91, 3881 BP Putten.