Uitnodiging jaarvergadering 19 maart a.s.

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Meld u nu aan voor onze ​jaarvergadering (alleen voor leden) welke gehouden wordt op dinsdag 19 maart a.s.

U bent van harte welkom!

 

16.00 uur inloop

16.15 uur – 17.30 uur vergadering 

17.30 uur buffet en informeel netwerken

19.30 uur einde

Het bestuur draagt Jaco Zegers voor als nieuw bestuurslid.
Uiteraard kunnen leden tegenkandidaten voorstellen en/of eventueel bezwaar indienen.
Dit kan tot de dag voorafgaand aan de vergadering schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

 

Graag uiterlijk 14 maart a.s. uw aan- of afmelding door een mail te sturen naar het secretariaat.

Met daarin vermeld of u wel of niet deelneemt aan het buffet na afloop.

 

Graag tot 19 maart!