SLIM werken aan de toekomst!

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

De wereld waarin we werken verandert in een razend tempo! Er is op dit moment veel onzekerheid vanwege de Corona-crisis. We hopen en verwachten hier sterker uit te komen. Om slagvaardig te zijn en te blijven is het van belang om als bedrijf wendbaar en weerbaar te zijn. Dit vraagt medewerkers die hun kennis en kunde op peil hebben en in staat zijn om met verandering om te gaan. Om als ondernemer mee te blijven doen/voorop te blijven lopen, is het van belang om te investeren in de inzetbaarheid van uw medewerkers. Hoe houdt u de kennis en kunde van uw medewerkers up-to-date en werkt u slimmer aan de toekomst van uw bedrijf?

De rijksoverheid stimuleert dit jaar MKB-ondernemers met 48 miljoen subsidie middels de SLIM-regeling (Stimuleringsregeling voor Leren & Ontwikkelen in MKB-ondernemingen). Vanuit Economic Board Noord-Veluwe kunnen we u van 1 april t/m 30 juni 2020 ondersteunen een gezamenlijke aanvraag in te dienen (maximaal € 500.000 subsidie). Via deze mailing willen wij de behoefte peilen voor een collectieve aanvraag. Laat u ons weten of u geïnteresseerd bent in deelname?

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet!

Wim Wijnholds

Trekker projecten Onderwijs & Arbeidsmarkt
Economic Board Noord-Veluwe

SLIM aan de slag en fit voor de toekomst!

Fonds Collectieve Belangen voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie wil haar leden ondersteunen om slimmer te werken aan de kennis en kunde van de medewerkers in de branche. Door samen te werken en kennis te delen is zij ervan overtuigd dat alle leden daar beter van worden. Wilt u aan de slag om:

  • een opleidingsplan voor uw bedrijf te maken en medewerkers te stimuleren om zich verder te ontwikkelen;
  • medewerkers inzicht te geven in hun kennis, kunde en talenten middels een assessment en hen loopbaanbegeleiding te bieden zodat u de juiste man/vrouw op de juiste plek krijgt;
  • een eigen bedrijfsschool op te richten en een methode te ontwikkelen waarmee (jonge) vakkrachten in rap tempo de kneepjes van het vak leren;
  • uw team beter te laten samenwerken door inzicht in elkaars werk te krijgen en de communicatie te optimaliseren;
  • het leiderschap in uw bedrijf te verbeteren, zodat uw leidinggevenden meer toegerust zijn om het ‘goede gesprek’ met uw medewerkers te voeren over duurzame inzetbaarheid in het algemeen en leren & ontwikkelen in het bijzonder.

Als deze of vergelijkbare onderwerpen op uw situatie van toepassing zijn, kunt u binnen een samenwerkingsverband een subsidie aanvragen. Samen werken we slim aan de toekomst! Deze subsidie is beschikbaar voor MKB-bedrijven.

Doet u mee?

Wilt u gemeenschappelijk met een aantal collega’s een aanvraag doen, meld u vrijblijvend aan en geef het onderwerp aan waar u interesse in heeft. Dat kan door een mail te sturen naar Gerrit Marskamp, g.marskamp@nunspeet.nl of te bellen met 06-10 10 25 91.

Webinar 15 mei: Investeren in medewerkers met SLIM subsidie

Op vrijdag 15 mei wordt er een webinar georganiseerd voor het Noord-Veluwse mkb. Het webinar is van 11.30 uur tot 12.30 uur, voor meer informatie lees hier verder.