Discrepantie op de arbeidsmarkt is rem op groei van de (regionale) economie! – sluit daarom aan bij Platform Techniek!

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

De discrepantie op de arbeidsmarkt is de rem op groei van de regionale economie. Ondernemers zien volop kansen, maar kampen met een oplopend tekort van goed technisch opgeleid personeel. Door discrepantie op de arbeidsmarkt mist een gemiddeld MKB bedrijf per openstaande vacature zo’n één tot anderhalve ton omzet per jaar. De regionale economie loopt hierdoor honderden miljoenen euro’s mis.

Hierbij een filmpje waarin dat duidelijk zichtbaar wordt, maar ook wat we er gezamenlijk aan kunnen doen!

Of u nu onderwijzer, ondernemer of bestuurder bent. Door samen te werken en onze krachten te bundelen pakken we dit probleem aan.

Stichting Platform Techniek Noordwest-Veluwe is de aanjager om dit regionaal aan te pakken en heeft daarom De Techniek Verbinder aangesteld. Platform Techniek werkt hierin samen met BITT, De Techniek Academie en Veluwe Portaal. Dit zijn 4 organisaties waar u als bedrijf terecht kunt. Om de verbinding tussen de 3 O’s helder neer te zetten heeft Platform Techniek een nieuwe website gelanceerd. Daarop vind u een overzicht wat elke van deze 4 organisaties voor u (als ondernemer) kan betekenen.

Aansluiten:

De Techniek Verbinder roept bedrijven op aan te haken bij Stichting Platform Techniek en haar activiteiten te ondersteunen. Neemt u als ondernemer hierin uw verantwoordelijkheid?

Discrepantie in de arbeidsmarkt NEE! – Zeg dan: JA IK DOE ÓÓK MEE!

Maak van vandaag nog het verschil en sluit aan d.m.v. bijgaande link.

Samen hebben we de sleutel tot succes!

Namens Platform Techniek – De Techniek Verbinder

Oswald Broeksema, De Techniek Verbinder