Voortgang ontwikkeling bedrijventerrein Henslare

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In de nieuwsbrief van december 2019 heeft u de laatste update ontvangen over de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Henslare.  Toen waren we nog in afwachting van het besluit van de Provincie Gelderland over het concept programma RPW, waarin o.a. het nieuwe bedrijventerrein Henslare is opgenomen. Inmiddels is er goed nieuws te melden. Sneller dan verwacht ontvingen wij via de gemeente kort daarna het bericht dat de Provincie per brief haar goedkeuring heeft bevestigd van het rapport Regionaal Programma Werklocaties Noord-Veluwe 2019.

Wij zijn als bestuur verheugd over dit positieve besluit en zien het als een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein Henslare.

In de brief van de Provincie geeft Gedeputeerde Staten aan het RPW-rapport Noord-Veluwe 2019 te zien als toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij noemt zij een aantal belangrijke uitwerkingsopgaven voor de regio die zij in het voorjaar met de betrokken gemeenten wil bespreken.

Voor 25 maart jl. stond er met wethouder, de heer E. ’t Jong en de opvolger van wethouder de heer G. Priem, de heer B. Koops een overleg gepland om samen met ons over de gebiedsvisie en de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Henslare te spreken. Begrijpelijk is dit overleg t.g.v. de Corana-crisis tot nader order doorgeschoven.

Graag hadden wij deze informatie tijdens onze Algemene Ledenvergadering met u willen delen. Gezien de turbulente tijden waarin we leven en alles en iedereen wordt beheerst door de gevolgen van de Corona-crisis,  leek het ons als bestuur juist om u per nieuwsbrief te informeren over dit positieve besluit van de Provincie.

Mochten er verdere ontwikkelingen zijn betreffende bedrijventerrein Henslare dan houden wij u hiervan uiteraard op de hoogte.