Verslag Klankbordgroep N303

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Namens de BKP nemen Rudie van Emous en Willem Evers zitting in de klankbordgroep N303. Deze klankbordgroep is bedoeld om de provincie te adviseren met betrekking tot de inrichting van de N303 bij het aanstaande groot onderhoud. Afgelopen zomer bent u hierover geïnformeerd.  Vervolgens heeft een aantal leden van de BKP hun visie met ons gedeeld. Dit hebben wij meegenomen bij het inspreken tijdens de bijeenkomsten, dank hiervoor dus!

Uit deze feedback bleek dat één gezamenlijke visie van alle leden niet te herleiden is. Zoveel mensen, zoveel meningen. De rode draad hebben we meegenomen.

Ook is ons gaandeweg duidelijk geworden dat de rol van klankbordgroep maar een beperkte is waarbij als input wordt gevraagd om effecten te beschrijven en aan de hand van deze effecten tot een voorkeur te komen. Besluitvorming vindt plaats binnen de provincie en op dat moment heeft de projectleider de rol om de input van klankbordgroep goed over te brengen. Goed dat we hier als partij aan tafel hebben gezeten en onze invloed hebben aangewend.

Op 23 januari werden we geïnformeerd over de stand van zaken en het verdere proces. Mochten er van BKP leden vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet om deze met ons te delen.

In de bijlage treft u ter informatie de samenvattingen aan van de bijeenkomsten van de klankbordgroep.