Uitnodiging inloopbijeenkomst op 13 februari over traject N303 Voorthuizen-Putten

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Wij nodigen u van harte uit op 13 februari van 19.00 uur tot 20.30 uur in Restaurant Buitenlust te Voorthuizen voor een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor belangstellenden die graag willen weten hoe het proces met de klankbordgroep is verlopen om tot het advies 60 km weg te komen op het traject Voorthuizen-Putten N303. Alle vragen worden op deze avond beantwoord door een deskundig team met specialisten, én met afgevaardigden van deze klankbordgroep. Namens de ondernemers zal Rien van de Brug als afgevaardigde aanwezig zijn bij de avond om verdere toelichting te geven.

Bijeenkomst
De klankbordgroep N303 heeft wegbeheerder provincie Gelderland unaniem het advies gegeven om de N303 Voorhuizen/Putten in te richten als een 60km weg. Inwoners uit dit gebied krijgen een inkijkje in het proces op deze avond, zodat duidelijk is waarom dit advies gegeven is.

De klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit diverse belanghebbenden en de gemeenten. In vijf avonden zijn alle aspecten van de weg aan bod gekomen; het smalle fietspad en de smalle hoofdrijbaan, de snelheid van het gemotoriseerd verkeer, bomen die dicht op de weg staan, onveilige fietsoversteekplaatsen en het beperkte zicht voor (vracht)verkeer.

Besluit Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten van Gelderland moeten nog besluiten of deze variant verder kan worden uitgewerkt. Provinciale Staten moeten daarna nog budget toekennen voor de voorgestelde maatregelen en inrichting als voor de variant gekozen wordt.

Vervolgstappen
Deze 60 kilometer voorkeursvariant wordt nu verder voorbereid en uitgewerkt zodat Gedeputeerde Staten hierover kunnen besluiten en een voorstel kunnen maken voor Provinciale Staten. Deze moeten daarna een besluit nemen over de financiering. Wordt hiertoe besloten dan kan het plan worden uitgewerkt en voorbereid voor de uitvoering.

N303 Voorthuizen Putten