Jouw mening telt! Resultaten BKP-enquête 2020

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

 

Graag delen we de uitslagen van de enquête die uitgezet is onder de leden van Bedrijvenkring Putten. De enquête is naar alle leden verstuurd eerder dit jaar, wij mochten maar liefst 42 ingevulde enquêtes ontvangen. Het bestuur is blij met dit mooie resultaat en heeft waardevolle, inhoudelijke informatie ontvangen van de leden. In deze bijlage de resultaten.

 

 

 

De top resultaten per vraag weergegeven:
Vraag 1 (meerdere keuzes mogelijk)
Leden zijn vooral lid van de BKP voor: Ontmoeten (38x), lokale betrokkenheid (30x) en sociaal contact (28x)

Vraag 2 (meerdere keuzes mogelijk)
Van toegevoegde waarde voor de leden: Een bijeenkomst bij éévan de leden (25x), een creatieve bijeenkomst waar leden elkaar beter leren kennen en elkaars expertise kunnen benutten (20x) en een bijeenkomst over trends (19x)

Vraag 3
Willen leden meedenken in commissies…: Nee ik wil niet meedenken in een commissie (16x), commissie infrastructuur (7) en commissie duurzaamheid (6x)

Vraag 4
De volgorde waarin onderwerpen het meest belangrijk zijn voor de leden van BKP:
1.       Infrastructuur (25%), 2. Ruimtelijke ordening (23%), behartiging van belangen bij de overheid en belangenverenigingen (22%)

Vraag 5
78% is prima tevreden over de frequentie van de bijeenkomsten en éébedrijvenkringuitje. 11% vindt het wat veel en 11% wil graag kennissessies in kleiner verband

Vraag 6
7% had verder geen vragen aan het bestuur van de BKP, is prima tevreden en wil op dezelfde voet verder. Een mooie score!

Nogmaals hartelijk dank voor jullie medewerking, het bestuur gaat met deze informatie aan de slag!