GESLOTENVERKLARING VRACHTVERKEER STATIONSSTRAAT

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

Burgemeester en wethouders hebben een verkeersbesluit genomen om de Stationsstraat (gedeelte tussen rotonde Industrieweg/Jan Nijenhuisstraat/Stationsstraat en rotonde Nijkerker-straat/Dorpsstraat/Stationsstraat) en de Husselsesteeg (tot aan de kruising met Putterbrink) gesloten te verklaren voor vrachtverkeer, met als uitzondering bestemmingsverkeer. Tevens op de Arendstraat (vanaf Nijkerkerstraat) en de Verzetslaan (vanaf Jan Nijenhuisstraat) een inrijdverbod in te stellen voor vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmingsverkeer).

Daar is aan toe te voegen dat de bewegwijzering van Keizerswoert op de ANWB borden is aangepast. Deze wordt nu via de Henslare verwezen, in plaats van
Stationsstraat.

Route gevaarlijke stoffen is ook aangepast, van de Stationsstraat af, naar de Henslare.