Bedrijfsbezoeken Poeliersbedrijf Ep de Graaf B.V. en Heinen Delfts Blauw

Nieuws van Bedrijvenkring Putten

In februari zijn we gestart met het bezoeken van bedrijven.

Op 6 februari hebben Stefan Rozendaal en Johan Grift namens het bestuur BKP Poeliersbedrijf Ep de Graaf B.V. bezocht. We werden gastvrij ontvangen door mevr. Heidi de Graaf in hun stijlvolle ontvangstruimte aan de Huinerbroekweg. Samen met haar broer Erik geeft Heidi leiding aan hun bedrijf dat op de internationale markt actief is.

Op 19 februari  waren Stefan en Johan te gast bij de heer Jorrit Heinen, directeur van Heinen Delfts Blauw, die ons vol trots rondleidde in zijn nog maar net geopende  bedrijf aan de Handelsweg. (foto) Inmiddels hebben we in de pers kunnen lezen dat, dankzij een brief van Jorrit aan onze minister president Mark Rutte, hij hem heeft weten te strikken om op 2 maart jl. in zijn bedrijf de VVD-verkiezingscampagne te laten aftrappen.

Wat viel ons op tijdens deze bedrijfsbezoeken?

  • Beide ondernemers spraken vol passie over hun bedrijf en hun visie op de toekomst.
  • Het initiatief van het bestuur van de BKP werd door hen op prijs gesteld.
  • We hebben met hen gesproken over hun successen, over de kansen maar ook over de bedreigingen die er zijn als er niets verandert in Putten.
  • Als belangrijkste knelpunten werden door hen genoemd, de huisvesting van arbeidsmigranten, nieuw bedrijventerrein voor verplaatsing en groei van bedrijven, het imago van Keizerswoert en de infrastructuur. 

Over de hiervoor genoemde punten, die ook op de economische agenda staan, zijn we als bestuur  al enige tijd met de gemeente in gesprek. De input van de ondernemers die wij tijdens deze bedrijfsbezoeken ontvangen zal door ons worden meegenomen tijdens het overleg met de gemeente. De gesprekken die wij tot nu toe hebben gehad hebben ons alleen maar extra gemotiveerd om met nog meer voortvarendheid samen met de gemeente en waar nodig met de provincie de belangrijkste knelpunten op te pakken en om te zetten in concrete plannen.

Wat mij tijdens de bedrijfsbezoeken het meest raakte was de gedrevenheid en passie waarmee de ondernemers spraken over hun bedrijf, maar ook geweldig om te zien welke mooie familiebedrijven, soms generaties lang, Putten rijk is.

Per vergadering bespreken wij de uitkomst van bedrijfsbezoeken en plannen we nieuwe bedrijfsbezoeken voor de komende 2 maanden.

In onze volgende nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte over het vervolg van de bedrijfsbezoeken.