Belangrijke gesprekspartners

Gemeente Putten

Kamer van Koophandel

VNO NCW

Veluwe Portaal

Provincie Gelderland

Rijksoverheid

IGEV

PM Energie

Veluwe Duurzaam

Business Event

 

PUTTEN BOMENDORP

Putten wil zich positioneren met het kernwoord “Putten Bomendorp”.
Ondernemers, VVV en gemeente hebben samen nagedacht over deze positionering. Het kernwoord verbindt ondernemers en geeft duidelijk aan wat Putten kenmerkt. Èn het inspireert ondernemers en bewoners om hierbij aan te haken. Donderdag 25 juni vond de presentatie van ‘ Putten Bomendorp’ plaats, in de toepasselijke omgeving van Landgoed Schovenhorst.

VEEL EN VEELZIJDIG PUTTEN

Uit onderzoeken blijkt dat Putten vooral in trek is bij gezinnen met jonge kinderen en bij 55-plussers. En dat zij hier vooral komen voor de natuur. Gerieke: “Het is heel makkelijk om te vertellen wat Putten allemaal te bieden heeft. Een stuk moeilijker is het, om één krachtig en passend kernwoord te bedenken. Het kernwoord moet niet zo algemeen zijn dat het nietszeggend wordt. En als je kiest voor een heel specifiek woord, sluit je dan niet heel veel uit? En hoe verbindt het de ondernemers? Tijdens de zoektocht bleven er twee kernwoorden over: ‘natuurbeleving’ en ‘bomendorp’. We kwamen er niet goed uit. We besloten over elk kernwoord een presentatie te houden voor de grote groep. Dat leidde tot wat discussie, totdat iemand zei: ‘Als je er niet voor kiest om heel specifiek te zijn, dan kies je eigenlijk niet. We moeten dúrven kiezen.’ Het werd ‘Bomendorp’. Zelfs de ondernemers aan de waterrand zagen de voordelen ervan in.”

STIMULEREN

De vraag is: hoe nu verder? Henk Vlijm, van Bedrijvenkring Putten is betrokken bij dit project: “Het is belangrijk dat alle ondernemers het belang ervan inzien, zodat het breed wordt gedragen. We dagen ondernemers uit om op hun eigen creatieve wijze invulling te geven aan het kernwoord ‘bomendorp’. Dit doen wij door vier bedrijfstakken te onderscheiden en uit elke bedrijfstak een ‘koploper’ (een innovatieve ondernemer) aan ons te binden. Zo heeft de bakker de Boomstammetjes ontwikkeld. En restaurants kunnen bijvoorbeeld een speciaal arrangement samenstellen. Het kernwoord ‘bomendorp’ biedt heel veel mogelijkheden, wij denken graag mee met ondernemers.”

Meer informatie kunt u vinden op: www.puttenbomendorp.nl