Visiedocument Diamant van Midden NL

Waar we voor staan en gaan, versie 25-06-2015

Wat is De Diamant van Midden-Nederland?

De Diamant is de bundeling van krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te wonen, te werken, te leren en te recreëren.

Wat is het doel van De Diamant?

Het samenwerkingsverband is opgericht om de regionale economie te versterken. Economische groei is noodzakelijk om de kwaliteit van de bedrijvige regio te behouden, in samenhang met het prettige leefklimaat. Waarom is dat nodig? De regio Noord-Veluwe heeft volop economische potentie. Het ondernemerschap, de flexibiliteit, de innovatiekracht en de uitzonderlijke arbeidsmoraal zijn belangrijke pluspunten. Evenals de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De kernwaarden van de regio staan echter onvoldoende in de schijnwerpers, zowel binnen als buiten het gebied. Een krachtig regionaal samenwerkingsverband maakt het mogelijk om een veelvoud van kansen te benutten. Slimme netwerken en het delen van kennis kunnen ervoor zorgen dat de Diamant van Midden-Nederland in het volle zicht gaat fonkelen.

Wat zijn de uitgangspunten van het samenwerkingsverband?

De eigen kracht en de unieke kenmerken van de regio vormen de basis. Voor economische groei is innovatie het sleutelbegrip. De focus ligt daarbij op de aanwezige kennis bij bestaande bedrijven. Om complexe vraagstukken (bijvoorbeeld het aantrekken van hoog opgeleide jongeren) aan te pakken, heeft samenwerking op regionaal niveau belangrijke meerwaarde. De basiswaarden voor De Diamant zijn: – ‘Alles wat we doen is groen’. – Iedereen een kans op de arbeidsmarkt/’iedereen doet mee (in de markt stimuleren)’.

Hoe versterkt De Diamant de regionale economie concreet?

Door de economische kracht en het vitale ondernemerschap van het gebied enthousiast uit te stralen. De etalage met kernwaarden, verworvenheden en potenties wordt zowel in de regio zelf als buiten de regiogrenzen gepresenteerd. Door meer samenwerking tussen ondernemers, vooral ook onderling, het onderwijs en de overheid geeft De Diamant de regionale economie nieuwe impulsen. Onder de vlag van De Diamant pakken we uiteenlopende projecten op. Met de nadruk op, het vergroten van de innovatiekracht, duurzaamheid en het verhogen van de arbeidsdeelname en het kennisniveau. De Diamant opent een permanent ingericht innovatiecentrum als een uitnodigende kennispoort voor ondernemers, onderwijs-instellingen en talenten. De Diamant vergroot de aantrekkingskracht van de regio voor toeristen. Door gezamenlijke inspanningen van ondernemers en gemeenten worden zij verleid om het hele gebied te verkennen.

Wat is ons strategisch doel?

De Diamant bevordert strategische en operationele samenwerkingsverbanden in haar geografische regio, waarbij de lokale overheden en onderwijsinstellingen de voorwaarden faciliteren zodanig dat er binnen 5 jaar minimaal 5 structurele allianties operationeel zijn die ook buiten het gebied succesvol zijn. IJkpunt: economische groei met jaarlijks minimaal 1%.

Bedrijvenkring Putten is actief binnen de Diamant, o.a. met het thema Putten Bomendorp.