Bedrijvenkring Putten

Het doel van de Bedrijvenkring Putten is om meer verbinding te zoeken en breder te gaan samenwerken. De Bedrijvenkring wil het volledige bedrijfsleven in Putten vertegenwoordigen en niet alleen industriële bedrijven. Wij zoeken de intensieve samenwerking.

Daarom voeren we o.a. gesprekken met het WCP (winkelcentrum Putten) en de recreatievereniging PROV over het oprichten van een gezamenlijke stichting. We willen op structurele basis intensief gaan samenwerken om meer te kunnen bereiken.

Er is ruimte voor verbetering, dit kunnen we bereiken door bedrijven, mensen en partijen aan elkaar te verbinden. Met de oude waarden zit het wel goed in Putten; er is een goede arbeidsethos en de meeste bedrijven zijn financieel gezond. Deze waarden zijn nog steeds relevant. Hiermee kunnen we ook aansluiten op de nieuwe waarden van innovatie en strategische samenwerking. Daarin kunnen we nog groeien.

De Bedrijvenkring wil een aanjager zijn in innovatie en samenwerking door kennissessies te organiseren en hierdoor kennis en kunde in Putten te ontwikkelen. Wij willen een brug slaan tussen college, gemeenteraad en bedrijfsleven zodat we een gezamenlijk doel kunnen formuleren. Er wordt nog teveel vanuit eigen perspectief gekeken in plaats van vanuit een gezamenlijk perspectief.

In Putten heerst nog veel de cultuur van ‘We kijken het even aan’, dit staat innovatie in de weg. We kunnen veel meer uit vertrouwen strategisch gaan samenwerken en er samen voor gaan.

De Bedrijvenkring Putten is de meest constante en stabiele kring in Putten die op regelmatige basis in gesprek is met de belangrijke partijen zoals: de gemeente, de VVV, de WCP, PROV, VNO-NCW en de Noord Veluwse Ondernemers.

We hebben een dienend karakter, we zijn dienstbaar aan de economie in Putten. Het bestuur van de Bedrijvenkring heeft sinds april 20160een nieuwe samenstelling. Onze agendapunten zijn: de plaatselijke en regionale samenwerking verbeteren.

We focussen op een aantal actuele thema’s, zoals innovatie, arbeidsparticipatie, collectiviteit, duurzaamheid en infrastructuur. Hiervoor zijn wij benaderbaar en samenwerkingsgericht maar zijn wij met name afhankelijk van de input van u als lid.