Bedrijvenkring Putten

Het doel van de Bedrijvenkring Putten is om meer verbinding te zoeken en breder samen te werken. De Bedrijvenkring wil het volledige bedrijfsleven in Putten vertegenwoordigen en niet alleen industriële bedrijven. Wij zoeken de intensieve samenwerking.

Er is ruimte voor verbetering, dit kunnen we bereiken door bedrijven, mensen en partijen aan elkaar te verbinden. Met de oude waarden zit het wel goed in Putten; er is een goede arbeidsethos en de meeste bedrijven zijn financieel gezond. Deze waarden zijn nog steeds relevant. Hiermee kunnen we ook aansluiten op de nieuwe waarden van innovatie en strategische samenwerking. Daarin kunnen we groeien.

De Bedrijvenkring wil aanjager zijn in innovatie en samenwerking door kennissessies te organiseren en hierdoor kennis en kunde in Putten te ontwikkelen. Wij willen een brug slaan tussen college, gemeenteraad en bedrijfsleven zodat we een gezamenlijk doel kunnen formuleren. Minder kijken vanuit eigen perspectief en meer kijken vanuit een gezamenlijk perspectief.

In Putten heerst nog veel de cultuur van ‘We kijken het even aan’, dit staat innovatie in de weg. We kunnen veel meer uit vertrouwen strategisch gaan samenwerken en er samen voor gaan.

De Bedrijvenkring Putten is de meest constante en stabiele kring in Putten die op regelmatige basis in gesprek is met de belangrijke partijen zoals: de gemeente, de VVV, de WCP, PROV, VNO-NCW en de Noord Veluwse Ondernemers.

We hebben een dienend karakter en zijn dienstbaar aan de economie in Putten. Onze agendapunten zijn: de plaatselijke en regionale samenwerking verbeteren.

We focussen op een aantal actuele thema’s, zoals innovatie, arbeidsparticipatie, collectiviteit, duurzaamheid en infrastructuur. Hiervoor zijn wij benaderbaar en samenwerkingsgericht maar zijn wij met name afhankelijk van de betrokkenheid en input van u als lid.

 

HISTORIE
Bedrijvenkring Putten is ontstaan vanuit het I.O.P. (Industrieel Overleg Putten). Het I.O.P is opgericht in 1969 en vormde een gezamenlijk initiatief van de industriële ondernemers en bewoners van Keizerswoert en de Hoge Eng. Inmiddels was I.O.P uitgegroeid tot een breder netwerk van ondernemers uit heel Putten en was het in 2014 wenselijk de naam en de statuten passend te maken bij de diversiteit van de belangenvereniging. Zodoende is I.O.P medio 2014 omgedoopt tot Bedrijvenkring Putten.