Aanmelden als lid

Het lidmaatschap staat open voor bedrijven gevestigd in de Gemeente Putten met uitzondering van detailhandel.
Voor slechts € 200,- per jaar bent u lid van Bedrijvenkring Putten. Als lid bent kunt u deelnemen aan de diverse activiteiten maar ook direct gebruik maken van de collectieve afspraken zoals beveiliging en energie! Klik voor meer info op bijgaande link: Leaflet  
Het bestuur beoordeelt uiteindelijk of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden van lidmaatschap.

Vul nu onderstaand formulier in en sluit aan!

Ondergetekende geeft zich op als lid van de Bedrijvenkring Putten. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Per jaar zal het lidmaatschapsgeld automatisch van uw rekening geïncasseerd worden. Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald. Opzegging voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat en is mogelijk als u niet deelneemt aan collectieve regelingen.

Aanmeldingsformulier

{captcha}

Door op LID WORDEN te klikken meld u zich aan als lid van Bedrijvenkring Putten. De inschrijving is definitief als u de aanvraag heeft bevestigd via de bevestigingsmail.