Aanmelden als lid

Uw bedrijf is gevestigd in Putten en u wilt dat wij ook voor uw belangen opkomen? Voor slechts € 200,- per jaar bent u lid van Bedrijvenkring Putten. Wanneer u lid bent kunt u deelnemen aan de diverse activiteiten maar ook direct gebruik maken (en de vruchten plukken) van de collectieve afspraken zoals beveiliging en energie! Klik voor meer info op bijgaande link: Leaflet 

Vul nu onderstaand formulier in en sluit aan!

Ondergetekende geeft zich op als lid van de Bedrijvenkring Putten. Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd. Per jaar zal het lidmaatschapsgeld automatisch van uw rekening geïncasseerd worden. Lidmaatschapsgelden worden niet terugbetaald. Opzegging voor het einde van het lopende kalenderjaar schriftelijk bij het secretariaat en is mogelijk als u niet deelneemt aan collectieve regelingen.

Aanmeldingsformulier

Door op LID WORDEN te klikken meld u zich aan als lid van Bedrijvenkring Putten. De inschrijving is definitief als u de aanvraag heeft bevestigd via de bevestigingsmail.