Collectieve beveiliging

Als bedrijvenkring Putten hebben we middels collectiviteit een aantal belangrijke zaken weten te regelen waarbij alle leden kunnen profiteren van gezamenlijke afspraken en inkoop. Zo hebben we regelingen voor beveiliging en energie.

Op 26 maart 2002 werd de stichting Collectieve beveiliging Putten opgericht. Deze stichting heeft ten doel het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen op en nabij het industrieterrein en/of eventuele andere gebieden gelegen te Putten door natuurlijke- en rechtspersonen die van de collectieve beveiliging gebruik maken en tevens lid zijn van Bedrijvenkring Putten.

Met deze woorden opent de notariële akte die de basis vormt voor een collectief van ondernemers in Putten die gebruik maken van een pakket van beveiligingsmiddelen en maatregelen. Het doel is uiteraard veilig ondernemen in de gemeente Putten. Het erkende beveiligingsbedrijf Securitas is aangetrokken om deze beveiligingstaken uit te voeren. Een aantal keren per jaar komt het bestuur, onder voorzitterschap van de burgemeester van de gemeente Putten, van het collectief in vergadering bij elkaar waarin de Securitas haar werkzaamheden en resultaten bekend maakt. Aan deze vergaderingen nemen tevens gemeente en politie deel. Informatie over Securitas is te vinden op http://www.securitas.com/nl/nl/Contact/Vestigingen/Securitas-Hardewijk/

In 2014 is gebleken dat er geen enkele inbraak is geweest bij de deelnemende bedrijven aan de collectieve beveiliging. Dit bewijst maar weer dat collectiviteit werkt en u hierdoor vaak grote kortingen kan bedingen bij uw verzekeraar!

Om de kosten laag te houden voor elke deelnemer zijn wij nog op zoek naar een aantal ondernemers die de beveiliging van het pand een pre vinden en willen profiteren van collectiviteit korting!

Meer informatie over deelname, kosten en aanmelden kunt u verkrijgen via het secretariaat.